Rodzaj zamówienia:

Wartość zamówienia:

Wyświetlane zamówienia:

Sortowanie:


LP.
NR SPRAWY
POCZĄTEK
RODZAJ
ZAKOŃCZENIE
WARTOŚĆ
1
113/2014
28.10.2014 r.
dostawy
06.11.2014 r.
poniżej 130 000 euro
Dostawa mebli - Sprawa 113/2014
 
2
110/2014
23.10.2014 r.
roboty budowlane
03.12.2014 r.
powyżej 5 000 000 euro
Budowa Kompleksu Wychowania Fizycznego – Arena Wojskowa
 
3
109/2014
17.10.2014 r.
roboty budowlane
04.11.2014 r.
poniżej 5 000 000 euro
„Budowy obiektu zabezpieczenia szkolenia spadochronowego na terenie JW. 2305 w Warszawie” - Sprawa 109
 
4
111/2014
17.10.2014 r.
roboty budowlane
03.11.2014 r.
poniżej 5 000 000 euro
Dostosowanie budynku nr 53 położonego na terenie JW 2305 w Warszawie do wymagań przeciwpożarowych
 
5
107/2014
16.10.2014 r.
usługi
03.11.2014 r.
poniżej 130 000 euro
Wykonanie PI na budowę budynku magazynowo – warsztatowego, garażowego i przebudowę bud. nr 31 przy ul. Nieświeskiej 54/56
 
6
101/2014
14.10.2014 r.
roboty budowlane
13.11.2014 r.
poniżej 5 000 000 euro
Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji budynku nr 23 dla potrzeb CRE SZ
 
                                                                                                                                                                                        
Wizyt: 963594
Projekt i oprogramowanie: © 2006-2014 by Karol Myszko