Strona zostanie zamknieta  z dniem 14.02.2015   Nowa strona SZI 

http://www.szi.wp.mil.pl

Stołeczny Zarząd Infrastruktury jest powołany do realizacji zadań w zakresie infrastruktury ogólnowojskowej, szkoleniowej i specjalnej w obrębie:
1) działalności inwestorskiej,
2) gospodarowania nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Ministra Obrony Narodowej oraz wykorzystywanymi na innych podstawach prawnych,
3) utrzymania i eksploatacji nieruchomości,
4) gospodarki sprzętem technicznym, kwaterunkowym, pożarniczym i środkami gaśniczymi,
5) działalności warsztatowo-usługowej.

Do zakresu zadań SZI należy m.in.:
1) sprawowanie specjalistycznego nadzoru nad terenowymi organami infrastruktury,
2) przygotowanie dokumentacyjne dla zadań remontowo-inwestycyjnych z zachowaniem procedur stosowanych w resorcie ON i procedur przetargowych,
3) przygotowywanie, organizowanie i nadzór procesu inwestycyjnego przy budowie, modernizacji i remoncie obiektów przeznaczonych dla wojska.

2012-01-18


                                                                                                                                                                                        
Wizyt: 1018742
Projekt i oprogramowanie: © 2006-2015 by Karol Myszko